Skandinavisk IWW Sång Bok (1920)


Fred Alpi – Sangen om joe hill