Albert Libertad – Le bétail patriotique – A la conquête du bonheur

Le bétail patriotique (L’anarchie, 26 octobre 1905)

A la conquête du bonheur (L’anarchie, 25 octobre 1906)